Wie kunnen er op de boerderij terecht ?

Tussen haakjes staat het aantal mensen dat op dit moment op de boerderij zorg ontvangt

- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychische of psychiatrische problemen
- mensen met een autistische stoornis (2)
- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- mensen die burn-out zijn geraakt.

Maximum aantal deelnemers per dag : 4


Welke zorg biedt de boerderij ?

- dagbesteding / dagverzorging
- arbeidstoeleiding

Is er nog plaats ?

's ochtends van maandag tot en met zaterdag is nog plaats vrij.
's middags van maandag tot en met zaterdag is nog plaats vrij.

Daarnaast is de zorgboerderij 's avonds en zondags gesloten

Landelijke klachtencommisie landbouw en zorg

De Zwagemer heeft een klachten procedure en is sinds oktober 2012 aangesloten
bij de landelijke klachtencommissie landbouw en zorg

Verbinding landbouw en zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB
Copyright @ de Zwagemer © 2013 -  info@zwagemer.nl - Webdesign : klaaswebdesign.com